Reklamacje2018-10-11T14:31:58+00:00

REKLAMACJE

1. Każde zlecenie wydane przez centralę jest rejestrowane w systemie firmy MOJAcar.
2. W momencie otrzymania zlecenia przez kierowcę pracującego dla MOJAcar, dyspozytornia jest w stanie zobaczyć pokonywaną trasę.
3. Na podstawie danych GPS aplikacja wylicza cenę kursu, na którą składają się: ilość przejechanych kilometrów, opłata startowa oraz opłata czasowa (opłata jest naliczana tylko w momencie jazdy poniżej prędkości 20km/h).
4. Weryfikacja kwoty z aplikacji MOJAcar porównywana jest z kwotą na rachunku wydanym przez kierowcę.
5. Jeśli orientacyjna cena odbytego kursu jest mniejsza niż wartość rachunku wtedy reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.
6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji (w przypadku wyższej ceny przejazdu niż cena podana wyliczona przez aplikację) Klient otrzymuje ważny przez 30dni kupon na darmowy przejazd do kwoty, którą zapłacił za reklamowany kurs. Dodatkowo Klient otrzymuje stały rabat w wysokości 10% na wszystkie usługi aktualnie obowiązujące w MOJAcar.

*w celu złożenia reklamacji prosimy wysłać e-mail na adres: reklamacje@mojacar.pl
*Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie z dołączonym, wyraźnym zdjęciem/skanem rachunku, datą kursu oraz z numerem telefonu, z którego zamawiana była usługa.